ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างวัฒนฯองค์กรควบคุมภายในคำรับรองโปร่งใส 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารีบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (11/12/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารีบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (11/12/2561)
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก พนักงานกระทรวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (29/11/2561)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (27/11/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (23/11/2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (20/11/2561)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (06/11/2561)
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (03/10/2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (17/09/2561)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ อัตรา (16/08/2561)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมถรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานช่วยการพยาบาล (09/08/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (02/08/2561)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (18/07/2561)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (13/07/2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง (11/07/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (09/07/2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้านักงานการเงินและบัญชี (21/06/2561)
ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด (12/06/2561)
Global Network on pd practice: a KM Forum. (20/02/2561)
ใบสมัคร สำหรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา (12/12/2560)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปีะจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา (12/12/2560)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถยนต์ (29/09/2560)
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (26/09/2560)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นผู้รับจ้างปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ (18/09/2560 13:11:47)
อ่านทั้งหมด     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : 548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร 0-5314-0141
 
Copyright 2016 Intercountry Centre for Oral Health
Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข