ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หัวข้ออนามัยมีเดีย
ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างวัฒนฯองค์กรควบคุมภายในโปร่งใส 
ประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (11/04/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (05/04/2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (01/04/2562)
ประกาศขายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนรั้ว(ด้านหน้า) โดยวิธีขายทอดตลาด (26/03/2562)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (15/03/2562)
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (21/12/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (17/12/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารีบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (11/12/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารีบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (11/12/2561)
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือก พนักงานกระทรวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (29/11/2561)
อ่านทั้งหมด     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักเรา : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อเรา : 548 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร 0-5314-0141
 
Copyright 2016 Intercountry Centre for Oral Health
Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข